Poplatky

Poplatky od 1.9.2021

A. Poplatky pre deti v MŠ

Desiata za 1 deň                                                 0,40 Eur
Obed za 1 deň                                                     0,90 Eur
Olovrant za 1 deň                                               0,40 Eur

Poplatok za MŠ od 08:00-12:00 hod.                 30,00 Eur
Poplatok za MŠ od 08:00-14:00 hod.                 50,00 Eur
Poplatok za popoludnie od 12:00-16:30 hod.    80,00 Eur
Poplatok za ranné schádzanie                            10,00 Eur


B. Poplatky pre žiakov ZŠ

Obed pre I. stupeň za 1 deň                                 1,53 Eur
Obed pre II. stupeň za 1 deň                               1,62 Eur

Školné                                                                     25,00 Eur
Poplatok za školský klub do 14:00 hod.          15,00 Eur
Poplatok za školský klub do 16:30 hod.          40,00 Eur
Poplatok za ranné schádzanie                           10,00 Eur


C. Poplatky pre žiakov PŠ

Obed za 1 deň                                           1,80 Eur

Školné                                                      30,00 Eur
Poplatok za popoludnie                        40,00 Eur
Poplatok za ranné schádzanie              10,00 Eur


Pri všetkých zložkách školy:

Ak je dieťa choré, vracia sa poplatok za odhlásenú stravu.

Len v prípade, že dieťa chýba celý mesiac, mení sa poplatok na 15 Eur.

Hore