Poplatky

Poplatok sa uhrádza mesačne aktuálne v danom mesiaci do 15-teho. V poznámke uviesť meno dieťaťa kvôli identifikácii, je to veľmi dôležité!

Z obedu je možné žiaka odhlásiť deň pred neprítomnosťou žiaka do 8:30,
Stravu žiaka prihlasuje a odhlasuje rodič – kontakt: p. Tatiana Kollarčíková 0908 642 739.
Vyúčtovanie stravy dostanete v júni na konci školského roka.

Nepovinné terapie
Hipoterapia –
Biofeedback –
bazén Delňa –

Hore