Školská knižnica

Zoznam kníh v školskej knižnici

V našej školskej knižnici nájdete množstvo zaujímavých titulov najmä z oblasti autizmu. a vzdelávania. Množstvo kníh, ktoré máte k dispozícii budeme priebežne dopĺňať o nové aktuálne tituly,

Kompletná ponuka titulov tu:
Škol. knižnica.pdf

Školská knižnica
Knižnicu vedú:
PaedDr. Lenka Grajcarová
PaedDr. Eva Soroková
Mgr. František Antal

Knihy požičiavame:
pondelok – streda
od 7:30 hod. – do 10:00 hod.
od 13:30 hod. – do 15:30 hod.

štvrtok
od 7:30 hod. – do 10:00 hod.

Podmienky požičania kníh EXTERNISTI – rodičia, študenti, široká verejnosť
1. Knihy požičiavame na 10 dní.
2. Možnosť predĺženia v prípade, ak kniha nie je objednaná.
3. Pri požičaní záloha 5€.
4. Po vrátení kníh bude záloha vrátená.
5. Na jedno požičanie je možné požičať najviac 5 kníh.
6. Za požiačanie kníh poplatok 5 centov za 1 knihu.
7. Za omeškanie po termíne vrátenia, poplatok 5 centov za knihu na deň.

Podmienky požiačania kníh ZAMESTNANCI školy
1. Knihy požičiavame na 15 dní.
2. Na jedno požičanie je možné požičať najviac 5 kníh.
3. Možnosť predĺženia v prípade, ak kniha nie je objednaná.
4. Za omeškanie po termíne vrátenia, poplatok 5 centov za knihu na deň.

Hore