Zamestnanci školy

Vedenie, administratíva, THP:

Riaditeľka školy:
Mgr. Eva Turáková

Ekonómky:
Ľuboslava Kočiščáková
Ing. Dominika Kipikašová

Vedúca školskej jedálne:
Tatiana Kollarčíková

Teta Marcela
Marcela Fejerčáková

Ujo Matúš
Matúš Janovčík

Logopéd:
Mgr. Kristína Jánošová
Mgr. Tatiana Kmecová

Materská škola:

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
Mgr. Aneta Rabadová

Učiteľky:
Bc. Jana Jendrichovská
Mgr. Iveta Feťková Olenočinová
Mgr. Martina Germušková
Bc. Melánia Weberová
Bc. Tina Harvišová
Mgr. Aneta Rabadová

Asistentky:
Mgr. Martina Harčárová
Nikola Kucháriková
Mgr. Klára Kalinayová
Mgr. Zuzana Labudová
Júlia Lukáčová
Mgr. Klaudia Palfiová
Janka Tóthová
Bc. Dušana Namešpetrová

Základná škola – Vodárenská 3:

Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ:
Mgr. Tatiana Kmecová

Špeciálni pedagógovia:
Mgr. Denisa Tomčíková
Mgr. Jarmila Kušnírová
Mgr. Katarína Felediková
PaedDr. Lenka Grajcarová
Mgr. Gabriela Štupáková
Mgr. Sylvia Iľková
Mgr. Jana Čurová
Mgr. Juraj Kostura
Mgr. Kamil Ďuraš
Mgr. Jozef Slaminka
Mgr. Janka Ovádová
Mgr. František Antal
Mgr. Tatiana Kmecová
Samuel Jabcon
Mgr. Mária Straková
Mgr. Klaudia Ščecinová

Asistenti:
Kamila Fritzová
Bc. Matúš Palenčar
Mária Koščová
Mgr. Mária Palenčarová
Mgr. Daniela Potočňáková
Bc. Renáta Bartková
Mgr. Kamila Balovičová
Mgr. Erika Ivančová
Mgr. Viera Vavreková
Mgr. Petra Ďurašová
Mgr. Dávid Krištof
Mgr. Patrícia Adamčíková
Bc. Zuzana Sedláková
Bc. Sidónia Kolesárová
Ing. Jana Mžigodová
Mgr. Zuzana Horvát

Tím ŠKD:
Mgr. Ivana Anderková
Bc. Jarmila Mináriková
Bc. Peter Konečný

Základná škola – Františkánske nám. 2 /elokované pracovisko/:

Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ:
Mgr. Kristína Jánošová

Špeciálni pedagógovia:
Mgr. Kristína Jánošová
Mgr. Zuzana Šarišská
Mgr. Miroslava Hochmuthová
PaedDr. Beáta Stašková
Mgr. Jana Sabolová

Asistenti:
Katarína Horvátová
Mgr. Adriana Triščíková
PaedDr. Renáta Vargová
Mgr. Silvia Kahanovská
Mgr. Alexandra Spišáková

Tím ŠKD:
Andrea Kertésová
Mária Šarišská
Mária Hudáková
Jana Msekni

Praktická škola:

Špeciálni pedagógovia:
PaedDr. Eva Soroková
Mgr. Marek Straka
Bc. Juraj Hudák

Asistenti:
Nora Smelá
Iveta Tartaľová
Mgr. Jakub Ďaďovský

SCŠPP:

Psychológovia:
PhDr. Mária Miková
Mgr. Katarína Gromošová
Mgr. Mária Mojžišová

Špeciálni pedagógovia:
PaedDr. Terézia Bistika
Mgr. Mária Oršuľák

Administratívna pracovníčka:
Ing. Zuzana Smolková

Kolegyne na MD:
Mgr. Mária Čižmáriková
Mgr. Stanislava Dutková
Mgr. Iveta Marčáková
Mgr. Martina Stahovcová
Mgr. Dáša Antalová
Mgr. Vladimíra Kriššáková
Mgr. Jana Batiková
Mgr. Lenka Slaminková
Mgr. Veronika Škerháková
Mgr. Lucia Baranová
Mgr. Veronika Kokinda
PhDr. Zuzana Schvarcz
Mgr. Ivana Kubová
Mgr. Michaela Gmitterová

Hore