Zamestnanci školy

Vedenie, administratíva, THP:

Riaditeľka školy:
Mgr. Eva Turáková

Ekonómka:
Ľuboslava Kočiščáková

Vedúca školskej jedálne:
Tatiana Kollarčíková

Teta Marcela
Marcela Fejerčáková

Ujo Jožko
Jozef Huraj

Logopéd:
Mgr. Kristína Jánošová
Mgr. Tatiana Kmecová

Materská škola:

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
Mgr. Iveta Feťková Olenočinová

Učiteľky:
Bc. Jana Jendrichovská
Mgr. Iveta Feťková Olenočinová
PaedDr. Lenka Grajcarová
Mgr. Štupáková Gabriela
Bc. Melánia Weberová

Asistentky:
Mgr. Martina Harčárová
Nikola Kucháriková
Mgr. Daniela Potočňáková
Bc. Renáta Bartková
Mgr. Jana Batiková
Júlia Lukáčová
Janka Tóthová

Základná škola – Vodárenská 3:

Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ:
Mgr. Tatiana Kmecová

Špeciálni pedagógovia:
Mgr. Denisa Tomčíková
Mgr. Jarmila Kušnírová
Mgr. Miroslava Demčáková
Mgr. Sylvia Iľková
Mgr. Jana Čurová
Mgr. Tatiana Kmecová
Mgr. Kamil Ďuraš
Mgr. Jozef Slaminka
Mgr. Janka Ovádová
Mgr. František Antal
PaedDr. Terézia Bistika

Asistenti:
Kamila Fritzová
Mgr. Viera Vavreková
Bc. Matúš Palenčar
Mgr. Kamila Balovičová
Mgr. Lenka Slaminková
Bc. Sidónia Kolesárová
Bc. Zuzana Rusinková
Samuel Jabcon
Bc. Zuzana Sedláková
Mgr. Mária Palenčarová
Mgr. Zuzana Labudová
Mgr. Ivana Kubová

Tím ŠKD:
Mgr. Marta Kmecová
Mgr. Andrea Lešková
Mgr. Ivana Anderková
Bc. Dušana Namešpetrová
Mgr. Veronika Kokinda
Mgr. Ľudmila Vysocká

Základná škola – Františkánske nám. 2 /elokované pracovisko/:

Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ:
Mgr. Kristína Jánošová

Špeciálni pedagógovia:
Mgr. Kristína Jánošová
Mgr. Zuzana Šarišská
Mgr. Miroslava Hochmuthová
Mgr. Jana Sabolová
PaedDr. Beáta Stašková

Asistenti:
Juraj Hudák
Katarína Horvátová
Bc. Adriana Triščíková
Mgr. Michaela Gmitterová

Tím ŠKD:
Andrea Kertésová
Mária Šarišská
Mária Hudáková

Praktická škola:

Špeciálni pedagógovia:
PaedDr. Eva Soroková
Mgr. Marek Straka

Asistenti:
Nora Smelá
Mária Straková

Kolegyne na MD:
Mgr. Mária Čižmáriková
Bc. Tina Harvišová
Mgr. Martina Germušková
Mgr. Stanislava Dutková
Mgr. Iveta Marčáková
Mgr. Martina Stahovcová
Mgr. Dáša Antalová
Mgr. Vladimíra Kriššáková

Hore