Zamestnanci školy

Vedenie, administratíva, THP:

Riaditeľka školy:
Mgr. Eva Turáková

Ekonómka:
Ľuboslava Kočiščáková

Vedúca školskej jedálne:
Tatiana Kollarčíková

Teta Marcela
Marcela Fejerčáková

Ujo Matúš
Matúš Janovčík

Logopéd:
Mgr. Kristína Jánošová
Mgr. Tatiana Kmecová

Materská škola:

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
Mgr. Iveta Feťková Olenočinová

Učiteľky:
Bc. Jana Jendrichovská
Mgr. Iveta Feťková Olenočinová
Mgr. Martina Germušková
Bc. Melánia Weberová
Bc. Tina Harvišová

Asistentky:
Mgr. Martina Harčárová
Nikola Kucháriková
Mgr. Daniela Potočňáková
Mgr. Zuzana Labudová
Júlia Lukáčová
Mária Koščová
Janka Tóthová
Bc. Dušana Namešpetrová

Základná škola - Vodárenská 3:

Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ:
Mgr. Tatiana Kmecová

Špeciálni pedagógovia:
Mgr. Denisa Tomčíková
Mgr. Jarmila Kušnírová
Mgr. Gabriela Štupáková
Mgr. Sylvia Iľková
Mgr. Jana Čurová
Mgr. Tatiana Kmecová
Mgr. Aneta Rabadová
Mgr. Kamil Ďuraš
Mgr. Jozef Slaminka
Mgr. Janka Ovádová
Mgr. František Antal
Mgr. Klaudia Petrová
Mgr. Jana Sabolová
PaedDr. Lenka Grajcarová

Asistenti:
Kamila Fritzová
Bc. Matúš Palenčar
Bc. Renáta Bartková
Mgr. Kamila Balovičová
Mgr. Erika Ivančová
Mgr. Katarína Felediková
Mgr. Mária Palenčarová
Mgr. Zuzana Horvát
Samuel Jabcon
Bc. Zuzana Sedláková
Bc. Sidónia Kolesárová
Mgr. Viera Vavreková
Mgr. Juraj Kostura
Bc. Petra Ďurašová

Tím ŠKD:
Mgr. Ivana Anderková
Bc. Jarmila Mináriková

Základná škola - Františkánske nám. 2 /elokované pracovisko/:

Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ:
Mgr. Kristína Jánošová

Špeciálni pedagógovia:
Mgr. Kristína Jánošová
Mgr. Zuzana Šarišská
Mgr. Miroslava Hochmuthová
PaedDr. Beáta Stašková

Asistenti:
Katarína Horvátová
Bc. Adriana Triščíková
Mgr. Michaela Gmitterová
PaedDr. Renáta Vargová

Tím ŠKD:
Andrea Kertésová
Mária Šarišská
Mária Hudáková
Iveta Tartaľová

Praktická škola:

Špeciálni pedagógovia:
PaedDr. Eva Soroková
Mgr. Marek Straka
Bc. Juraj Hudák

Asistenti:
Nora Smelá
Bc. Mária Straková
Mgr. Jakub Ďaďovský

SCŠPP:

Psychológovia:
PhDr. Mária Miková
Mgr. Katarína Gromošová
Mgr. Mária Mojžišová

Špeciálni pedagógovia:
PaedDr. Terézia Bistika
Mgr. Mária Oršuľák

Administratívna pracovníčka:
Ing. Dominika Kipikašová

Kolegyne na MD:
Mgr. Mária Čižmáriková
Bc. Tina Harvišová
Mgr. Stanislava Dutková
Mgr. Iveta Marčáková
Mgr. Martina Stahovcová
Mgr. Dáša Antalová
Mgr. Vladimíra Kriššáková
Mgr. Jana Batiková
Mgr. Lenka Slaminková
Mgr. Veronika Škerháková
Mgr. Lucia Baranová
Mgr. Veronika Kokinda
PhDr. Zuzana Schvarcz
Mgr. Ivana Kubová

Hore