Šk. rok 2019/2020Aktuality

AKTUALIZOVANÉ 23.10.2020! Usmernenie MŠVVaŠ k šíreniu koronavírusu

23.10.2020:

AKTUALIZÁCIA: rozhodnutie ministra ŠVVaŠ SR TU

Vážení rodičia,
posielam Vám usmernenie k organizácii budúceho týždňa. Na základe včerajšej tlačovej konferencie majú byť od pondelka 26.10.2020 otvorené len materské školy a prvý stupeň základných škôl, čo sú deti od prípravného do štvrtého ročníka. Podľa informácií, ktoré ste posielali triednym učiteľom, sme deti z tejto kategórie prihlásili aj na obedy /len tie, ktoré fyzicky v pondelok prídu/.
Spolu s okresným úradom odborom školstva v Prešove riešime ešte výnimku pre špeciálne školy. Ak by ministerstvo školstva udelilo špeciálnym školám výnimku, mohli by nastúpiť aj deti druhého stupňa, možno aj praktickej školy. Ministerstvo zatiaľ na naše otázky neodpovedalo. Ak by sme sa odpoveď dozvedeli do nedele, dám vám obratom vedieť, takže si kontrolujte mailovú schránku, prípadne našu web stránku alebo facebook. V prípade, že výnimkou ministerstva budú môcť nastúpiť do školy aj deti druhého stupňa prípadne praktickej školy, v pondelok nebudú mať stravu, lebo objednávku som musela poslať už dnes dopoludnia. Od utorka by sme potom nahlásili stravu pre všetkých záujemcov. Nezabudnite, že zatiaľ máme informáciu, že nastupujú len deti MŠ a 1.stupňa!!!
Pre deti MŠ a 1.stupňa je teda zabezpečená aj popoludňajšia služba, tak, ako ste deti prihlásili. Naďalej platí, ak môžete prísť po deti na obed, urobte tak, nech sa čo najmenej detí mieša v skupinách.
O ostatných skutočnostiach vás budem priebežne podľa prichádzajúcich informácií informovať.
Takže v pondelok nastupujú len deti materskej školy a 1.stupňa!
Ďakujem za pochopenie.
Prajem všetkým veľa zdravia, trpezlivosti a síl.

S pozdravom
Mgr. Eva Turáková
riaditeľka


15.10.2020:

Vážení rodičia,
na základe telefonického rozhovoru s pracovníkmi Úradu verejného zdravotníctva v Prešove Vás chcem informovať o najbližších pokynoch.
Vaše deti na testovanie nepôjdu, úrad bude testovať len zamestnancov školy a špecializovaného zariadenia, ktorí boli v priamom kontakte s covid pozitívnou zamestnankyňou špecializovaného zariadenia. Máte obmedziť v najbližších dňoch stretávanie sa s cudzími ľuďmi a pobyt mimo domov. Stále platí, ak nastúpia príznaky, hneď kontaktujete pediatra. O dĺžke karantény nám v  najbližších hodinách príde prípis z Úradu verejného zdravotníctva. Obratom vás budem informovať o nových skutočnostiach.
Opatrujte sa v zdraví.

S pozdravom
Mgr. Eva Turáková
riaditeľka


14.10.2020:

Vzhľadom k tomu, že bol dnes u nás v špecializovanom zariadení ambulantnej forme /7.poschodie/ potvrdený ďalší prípad koronavírusu u kolegyne, ktorá prichádzala do styku a  starala sa o deti z materskej aj základnej školy, od zajtra 15.10.2020 bude škola uzavretá pre všetky organizačné zložky: materská škola, základná škola a praktická škola. Po usmernení Úradom verejného zdravotníctva vás o ďalších krokoch budeme priebežne informovať. Sledujte preto prosím svoje mailové schránky, webovú stránku školy www.autistipresov.sk alebo facebook.
Zatiaľ z rozhodnutia riaditeľky školy Mgr. Evy Turákovej ako prevencia pred ďalším šírením nákazy bude škola so všetkými organizačnými zložkami na Vodárenskej 3 v Prešove aj špecializované zariadenie ambulantná a týždenná pobytová forma zatvorená do odvolania.
Akonáhle sa u kohokoľvek z detí či ich rodičov alebo zamestnancov školy zmení zdravotný stav a nastúpia príznaky ako horúčka, suchý dráždivý kašeľ, únava a pod. okamžite kontaktujte svojho lekára a informujte nás.
Bližšie pokyny dostanete v najbližších dňoch po usmernení Úradom verejného zdravotníctva.
Prajem veľa zdravia, síl a trpezlivosti.

S pozdravom
Mgr. Eva Turáková
riaditeľka


 

11.10.2020:

Vážení rodičia,
naša praktická škola patrí pod špeciálne školstvo, preto sa riadime usmerneniami pre špeciálne školstvo a nie pre stredné školy. Od budúceho týždňa teda pokračujeme vo vyučovaní prezenčnou formou a vaše deti nemusia ostať doma. Budeme samozrejme rešpektovať, ak si deti necháte doma, lebo máte obavy zo šírenia koronavírusu, ich neprítomnosť budeme značiť ako ospravedlnenú. Rodičia, ktorí poberajú opatrovateľský príspevok, s tým nemajú problém. Zatiaľ nie je jasné, či pracujúci rodičia majú nárok na pandemickú OČR, preto si to asi osobne zistite priamo v sociálnej poisťovni.
Snažíme sa maximálne dodržiavať hygienické zásady o to viac, že naše deti nemusia nosiť rúška. V prípade akýchkoľvek zmien, či odporúčaní ministerstva školstva vás budeme neodkladne informovať o zmenách. Preto prosím sledujte našu web stránku: www.autistipresov.sk /sekcia Covid-19, alebo aktuality/, našu facebookovú stránku a tiež svoje mailové schránky.
Od pondelka teda pokračujeme v bežnom režime a tešíme sa na vaše deti. V prípade, že si deti necháte doma, informujte o tom vašich triednych učiteľov.
Prajem nám všetkým veľa zdravia, síl a pokoja v týchto ťažkých dňoch.
Opatrujte sa v zdraví

S pozdravom
Mgr. Eva Turáková
riaditeľka


9.10.2020:

Vážení rodičia,

na základe dnešného telefonátu s Úradom verejného zdravotníctva v Prešove a v súlade s ich usmernením vám oznamujem, že deti nášho špecializovaného zariadenia nakoniec testovať nebudú. Dôvod: V pondelok uplynie 10 dní od posledného kontaktu detí s pozitívne testovanou kolegyňou, čo berie hygiena ako hranicu, kedy by sa už nákaza ďalej šíriť nemala, keďže sú deti v domácej karanténe a všetci deti aj dospelí sú bezpríznakoví. Napriek tomu, aby sme mali istotu, kolegovia, opatrovatelia  detí z KACP na testovanie pôjdu a to v pondelok, nech je úplne jasné, že sú všetci v poriadku. Do času, kedy nám prídu negatívne výsledky z testovania, nemôžeme špecializované zariadenie s pobytovou formou /internát/otvoriť. Naďalej platí to, že ak by sa u detí vyskytol akýkoľvek prejav ako horúčka, suchý kašeľ, únava, bolesť kĺbov a pod., hneď kontaktujte svojho pediatra, ktorý vaše dieťa pošle na testovanie. Verím, že sa to nestane a všetci budeme zdraví.
Najskôr v pondelok večer môžeme mať výsledky z testov kolegov, môžu prísť ale aj neskôr. Akonáhle budeme mať potvrdené, že všetci testovaní kolegovia sú negatívni, týždennú pobytovú formu otvárame. Všetky ostatné zložky ako materská škola, základná škola, praktická škola a ambulantná forma špecializovaného zariadenia fungujú bez obmedzení.
Opatrujte sa všetci v zdraví a pohode.

S pozdravom
Mgr. Eva Turáková
riaditeľka


7.10.2020:

Vážení rodičia!
Včera 6.10.2020 v popoludňajších hodinách sme boli informovaní našou zamestnankyňou z týždennej pobytovej formy zo špecializovaného zariadenia, ktoré sídli na 6.posch. v našej budove, že bola pozitívne testovaná na COVID-19. Okamžite sme kontaktovali Úrad verejného zdravotníctva a začali postupovať podľa ich usmernení a pokynov. Hneď večer si prišli rodičia pre deti, ktoré sú v týždennej pobytovej forme a všetci zamestnanci špecializovaného zariadenia v týždennej pobytovej forme išli do domácej karantény. Následne sme podľa pokynov úradu spísali oznam detí a kolegov, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s našou pozitívne testovanou kolegyňou. O zatvorení týždennej pobytovej formy sme informovali aj ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.
Úrad bude na základe zoznamu kontaktovať jednotlivé osoby a vyzve ich na testovanie. Podľa výsledkov testov nás bude kontaktovať úrad s následnými pokynmi.
Pri komunikácii s úradom sme vysvetlili, že sídlime v jednej budove a deti, ktoré sú v špecializovanom zariadení v týždennej forme sú zároveň žiakmi základnej školy. Keďže deti zatiaľ neboli testované a nemajú žiadne príznaky, školu so všetkými jej zložkami aj ambulantnú formu špecializovaného zariadenia máme mať naďalej v prevádzke. V prípade akýchkoľvek zmien nás úrad bude hneď kontaktovať a usmerňovať.
Úplne rozumiem tomu, ak má niekto z vás obavy priniesť do školy svoje dieťa, preto budeme rešpektovať, ak si deti necháte doma.
Chcem Vás ubezpečiť, že robíme všetko preto, aby sme zabránili šíreniu koronavírusu. Vzhľadom k tomu, že deti nemusia mať rúška, najlepšie viete, že prichádzame veľmi často do kontaktu so slinami, soplíkmi a pod. Napriek tomu sa snažíme robiť všetko tak, aby sme chránili vaše deti i seba a naše rodiny. Či to pomôže uvidíme v najbližších dňoch.
Naďalej budeme postupovať podľa usmernení Úradu verejného zdravotníctva a v súlade s nariadeniami ministerstva. V prípade usmernenia úradu, aby sme zatvorili školu a všetky zariadenia tak budeme musieť urobiť. Do tej doby ale ostávame v plnej prevádzke.
Prajem Vám veľa síl a hlavne zdravia a pokoja v tejto náročnej dobe.

S pozdravom
Mgr. Eva Turáková
riaditeľka


24.3.2020:

V zmysle opatrenia MŠVVaŠ SR zo dňa 24.3.2020 bude škola zatvorená až do odvolania.

O ďalšom postupe budeme informovať na základe usmernení MŠVVaŠ SR.


13.3.2020:

V zmysle Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR prerušujeme vyučovanie od 16.3.2020 do 27.3.2020.

O ďalšom postupe budeme informovať na základe usmernení MŠVVaŠ SR.


12.3.2020:

V rámci preventívnych opatrení vyhlasuje riaditeľka školy v piatok 13.3.2020 riaditeľské voľno, platné pre všetky organizačné zložky aj súčasti školy.

O ďalšom postupe budeme informovať na základe odporúčaní ministerstva školstva SR a vlády SR.


9.3.2020:

V súvislosti so šírením koronavírusu bolo vydané usmernenie MŠŠVaŠ SR, v zmysle ktorého apelujeme na zodpovednosť rodičov voči vlastným aj ostatným deťom a zamestnancom, aby pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil sami zvážili ich 14 dňovú domácu izoláciu a kontrolovali ich zdravotný stav. 

Prevádzka školy ani ostatných zariadení zatiaľ nie je obmedzená.

Celé znenie usmernenia si môžete prečítať TU.

Hore