Francesco - regionálne autistické centrum

Úvod do diagnostiky autizmu

Termín konania: 25.10.2022

Cena vzdelávania: 30 €

Seminár “Úvod do diagnostiky autizmu” je určený pre odborníkov.
Začiatok

13.00 hod.

Miesto konania

budova Súkromnej spojenej školy
Vodárenská 3, Prešov
7. poschodie

Lektor

Mgr. Mária Mojžišová

Popis

– diagnostika PAS na Slovensku
– diagnostické metódy
– symptomatológia PAS
– diferenciálna diagnostika
– praktické video-ukážky
– priestor na otázky

Prihlásiť sa na: Prihláška na vzdelávanie

ZMENA ZAČIATKU Inovačného vzdelávania

Z kapacitných dôvodov sa prekladá začiatok Inovačného vzdelávania zo 14.10.2022 na 16.3.2023. Využite možnosť podania prihlášok do konca februára 2023.