Pomoc

Užitočné webstránky

F84, n.f. = neinvestičný fond, dobrovoľnícka organizácia, ktorá pomáha deťom i dospelým osobám s autizmom formou finančnej podpory, ale aj formou vzdelávania rodičov a organizovaním rôznorodých podujatí pre rodiny s autistickým členom. www.f84.sk

Autistické centrum Andreas® n.o. www.andreas.sk

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom www.sposa.sk

Linky
www.autizmus.info
www.rca-za.sk
www.symbia.sk
www.rubikon-no.sk

Zoznam špecializovaných zariadení u nás a v zahraničí
http://www.andreas.sk/index.php?www=speczariadenia

Hore