Francesco - regionálne autistické centrum

Využitie videoscenárov/videomodelingu u detí s PAS

Termín konania: 7.12.2023

Cena vzdelávania: 15

Seminár je určený pre rodičov a pedagógov.
Začiatok

13.00 hod.

Miesto konania

budova Súkromnej spojenej školy
Vodárenská 3, Prešov
7. poschodie

Lektor

Mgr. Lívia Michnovičová

Popis

Zdieľanie príkladu dobrej praxe ako je možné využiť videoscenáre/videomodeling pri učení nových zručností, či už v oblasti rozvoja hry, sociálnych zručností či učenia sa akejkoľvek novej zručnosti.

Prihlásenie

Prihlásiť sa môžete cez prihlasovací formulár

Organizačné informácie

Poplatok sa uhrádza priamo na mieste konania, pred začiatkom seminára.
Doneste si, prosím, so sebou prezúvky alebo nepremokavé návleky.

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom začne vo februári 2024. PRIHLÁSIŤ SA môžete do niektorého z piatich tematických programov do DO KONCA DECEMBRA 2023.