Šk. rok 2020/2021Aktuality

Záhrada plná hier

Od 14.6. – 11.7.2021 budete môcť ako zákazníci TESCO VUKOV na Sídlisku III hádzať žetóny a podporiť náš projekt: Záhrada plná hier pre autistické deti a ich rodiny

Aké sú ciele, ktoré chceme projektom dosiahnuť?
Vytvoriť podnetné a príťažlivé prostredie pre deti s autizmom a ich súrodencov v záhrade domu, ktorý bude slúžiť na:
1. rekreačno-vzdelávacie pobyty rodín s autistickým dieťaťom,
2. týždňové pobyty v prírode pre deti a žiakov s autizmom z Prešovského kraja,
3. odľahčovacie pobyty pre rodiny s autistickým členom – dieťa je na odľahčovacom pobyte a podporou odborníkov a dobrovoľníkov, aby rodina mohla načerpať novú energiu.

Aký prínos bude mať náš projekt pre okolie?
Ľudia z autistickej komunity získajú nový priestor na rôznorodé účely a aktivity – žiaci s autizmom získajú nový priestor pre trávenie pobytov v prírode. Rodiny s malými deťmi s autizmom získajú možnosť spoločne absolvovať krátkodobé vzdelávacie pobyty s odborníkmi, kde sa bude behom ich vzdelávania skupina dobrovoľníkov starať o ich deti. Klienti Krajského autistického centra získajú možnosť trávenia letných mesiacov mimo internát v Prešove na prázdninovom pobyte v dome s krásnou záhradou.

Hore