Základná školaSúkromná spojená škola

Zamestnanci školy

Autisti Prešov

Náš tím

Riaditeľka školy
Mgr. Eva Turáková
Telefón: 0907 993 941
Email: riaditelka@autistipresov.sk

Zastupkyňa riaditeľky, Pedagóg – Trieda E
Mgr. Tatiana Kmecová
Email: tkmecova@autistipresov.sk
Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci PO 12:30 -13:30

Pedagóg – Trieda A
Mgr. Denisa Tomčíková
Email: dtomcikova@autistipresov.sk
Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci UT 12:30 -13:30

Pedagóg – Trieda B
PaedDr. Eva Soroková
Email: esorokova@autistipresov.sk
Konzultačné hodiny: nepárny ST 12:00 -13:00

Pedagóg – Trieda C
Mgr. Miroslava Demčáková
Email: mdemcakova@autistipresov.sk
Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci, nepárny PO 13:00 -14:00

Pedagóg – Trieda D
Mgr. Janka Ovádová
Email: jovadova@autistipresov.sk
Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci PO 12:30 -13:30

Pedagóg – Trieda F
Mgr. František Antal
Email: fantal@autistipresov.sk
Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci UT 13:00 -14:00

Pedagóg – Trieda G
Bc. Melánia Weberová
Email: mweberova@autistipresov.sk
Konzultačné hodiny: UT 12:00 -13:00

Pedagóg – Trieda H
Mgr. Stanislava Dutková
Email: skollarova@autistipresov.sk
Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci PO 12:30 -13:30

Pedagóg – Trieda I
Mgr. Kamil Ďuraš
Email: kduras@autistipresov.sk
Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci UT 12:00 -13:00

Pedagóg – Trieda J
Mgr. Jana Čurová
Email: jcurova@autistipresov.sk
Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci PO 12:30 -13:30

Pedagóg – Trieda K
Mgr. Zuzana Čatlošová
Email: zcatlosova@autistipresov.sk
Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci PO 12:30 -13:30

Pedagóg – Trieda L
Mgr. Jarmila Kušnírová
Email: jkusnirova@autistipresov.sk
Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci ST 13:00 -14:00

Pedagóg – Trieda M
Mgr. Sylvia Iľková
Email: silkova@autistipresov.sk
Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci UT 13:00 -14:00

Pedagóg – Hudobná výchova
Mgr. Soňa Spišáková
Email: sspisakova@autistipresov.sk

Pedagóg
Mgr. Monika Smreková
Email: msmrekova@autistipresov.sk
Konzultačné hodiny: PO 13:30 -14:00

Asistentka – Trieda A
Kamila Fritzová
Email: kfritzova@autistipresov.sk

Asistentka – Trieda B
Mgr. Mária Palenčárová
Email: mpalencarova@autistipresov.sk

Asistent – Trieda C
Bc. Matúš Palenčár
Email: mipalencar@autistipresov.sk

Asistent – Trieda D
Samuel Jabcon
Email: sjabcon@autistipresov.sk

Asistentka – Trieda E
Bc. Zuzana Sedláková
Email: zsedlakova@autistipresov.sk

Asistentka – Trieda F
Bc. Zuzana Rusinková
Email: zrusinkova@autistipresov.sk

Asistentka – Trieda G
Mgr. Jana Batiková
Email: jbatikova@autistipresov.sk

Asistentka – Trieda H
Mária Straková
Email: mstrakova@autistipresov.sk

Asistentka – Trieda I
Sidónia Kolesárová
Email: skolesarova@autistipresov.sk

Asistentka – Trieda I
Mgr. Veronika Kráľová
Email: vkralova@autistipresov.sk

Asistentka – Trieda J
Mgr. Veronika Ferková
Email: vferkova@autistipresov.sk

Asistentka – Trieda K
Mgr. Michaela Bilišňanská
Email: mgmitterova@autistipresov.sk

Asistentka – Trieda L
Mária Koščová
Email: mkoscova@autistipresov.sk

Asistent – Trieda L
Mgr. Jozef Slaminka
Email: jslaminka@autistipresov.sk

Asistentka – Trieda M
Mgr. L.Slaminková
Email: lslaminkovarikova@autistipresov.sk

Asistentka ŠKD
Mgr. Katarína Felediková
Email: kfeledikova@autistipresov.sk

Asistentka ŠKD
Namešpetrová
Email: namespetrova@autistipresov.sk

Asistentka ŠKD
Balovičová
Email: balovicova@autistipresov.sk

Vychovávateľka – ŠKD2
Mgr. Marta Kmecová
Email: mkmecova@autistipresov.sk

Asistentka – ŠKD2
Viera Palenčárová
Email: vpalencarova@autistipresov.sk

Asistentka ŠKD
Mgr. Miriam Petková
Email: mpetkova@autistipresov.sk

Ekonómka
Ľuboslava Kočiščáková

Telefón: 0905785011
Email: ekonomskola@autistipresov.sk

Vedúca školskej jedálne
Tatiana Kollarčíková
Telefón: 0908642739
Email: tkollarcikova@autistipresov.sk

teta Marcela
Marcela Fejerčáková
Email: mfejercakova@autistipresov.sk

ujo Jožko
Jozef Huraj
Email: jhuraj@autistipresov.sk

Špeciálny pedagóg (MD)
PaedDr. Terézia Bistika
Email: tbistika@autistipresov.sk

Psychológ (MD)
Mgr. Lucia Baranová
Email: lbaranova@autistipresov.sk

Asistentka (MD)
Mgr. Veronika Balčáková
Email: vbalcakova@autistipresov.sk

Asistentka (MD)
Mgr. Alena Krátka
Email: akratka@autistipresov.sk

Asistentka (MD)
Mgr. Martina Stahovcová
Email: mstahovcova@autistipresov.sk

Asistentka – MD
Mgr. Viera Vavreková
Email: vvavrekova@autistipresov.sk

Hore