Francesco - regionálne autistické centrum

2 % z dane

Milí rodičia,

aj tento rok nám môžete darovať 2 % z podielu zaplatenej dane.

Ako to môžete urobiť?

  • Ak ste zamestnanec:
  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2024 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane (tlačivo potvrdenia TU).
  2. Vyplňte a podpíšte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (tlačivo vyhlásenia TU).
  3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska alebo doneste tlačivá k nám a my ich už na daňový úrad doručíme.
  • Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama:
  1. Vyplňte v daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu (XII. oddiel) – naše údaje IČO: 42084229, názov: Francesco – regionálne autistické centrum

 

Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥

2 % z dane

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť darovaním 2 % z podielu zaplatenej dane. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥.