Francesco - regionálne autistické centrum

2 % z dane

Milí rodičia,

aj tento rok nám môžete darovať 2 % z podielu zaplatenej dane.

Ako to môžete urobiť?

  • Ak ste zamestnanec:
  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2023 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane (tlačivo potvrdenia TU).
  2. Vyplňte a podpíšte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (tlačivo vyhlásenia TU).
  3. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska alebo doneste tlačivá k nám a my ich už na daňový úrad doručíme.
  • Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama:
  1. Vyplňte v daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu (XII. oddiel).

SAVE THE DATE

17.2.2023 sa uskutoční v POPRADE medzinárodná konferencia VÝZNAM VČASNEJ DIAGNOSTIKY A INTERVENCIÍ U DETÍ S PODOZRENÍM NA PAS. Prihlásiť sa môžete do konca januára 2023.