Autisti Prešov

Literatúra

Odporúčaná literatúra
  • OSTATNÍKOVÁ, Daniela a kolektív.2022. Autizmus od A po S. Bratislava: Ikar, a.s. ISBN978-80-551-8129-5
  • THOROVÁ, Kateřina. 2016. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál. 488 s. ISBN 978-80-262-0768-9
  • ATTWOOD, Tony. 2012. Aspergerův syndrom. Praha: Portál. 208 s. ISBN 978-80-262-0193-9
  • BOYD, Brenda. 2016. Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem. Praha: Portál. 128 s. ISBN 978-80-262-1148-8
  • BAUER, Joachim. 2016. Proč cítím to, co ty. Intuitivní komunikace a tajemství zrcadlových neuronů. Praha: Grada. 176 s. ISBN 9788024757377
  • HIGAŠIDA, Naoki. 2015. Prečo skáčem. Bratislava: Tatran. 168 s. ISBN 978-80-222-0743-0
  • BEDNÁR, Jozef. 2020. Nezlomní. Bratislava: N Press. 328 s. ISBN 978-80-99925-23-7
  • STORK, Francisco X. 2010. Marcelo objavuje skutočný svet. Bratislava: Slovart. 272 s. ISBN 9788055601441

SAVE THE DATE

17.2.2023 sa uskutoční v POPRADE medzinárodná konferencia VÝZNAM VČASNEJ DIAGNOSTIKY A INTERVENCIÍ U DETÍ S PODOZRENÍM NA PAS. Prihlásiť sa môžete do konca januára 2023.