Krajské autistické centrum Prešov

Krajské autistické centrum Prešov

Krajské autistické centrum Prešov /KACP, n.o./ je špecializované zariadenie /mnohí evidujete skôr výraz DSS/, ktoré je v rámci poskytovania sociálnej služby zamerané na klientov s autizmom.

V súčasnosti poskytuje KACP ambulantnú a týždennú pobytovú službu pre klientov s autizmom v budove Súkromnej spojenej školy na Vodárenskej 3 v Prešove.

Čo to znamená?
Podľa zákona o sociálnych službách sa špecializované zariadenie zaoberá poskytovaním sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia.