Materská škola

Prejsť

Základná škola

Prejsť

Elokované pracovisko

Prejsť

Praktická škola

Prejsť

Diagnostika poradenstvo

Prejsť

Špecializované zariadenie

Prejsť

Včasná intervencia

Prejsť

Vzdelávanie

Prejsť

Svet sa rýchlo mení. Neustále sa objavujú nové poznatky, fakty, ktoré otvárajú dvere k ďalším otázkam, na ktoré dnes ešte nevieme odpoveď. 

Ak chceme rozumieť diagnóze autizmus a efektívne pomáhať ľuďom s autizmom žiť a fungovať v tomto svete, potrebujeme problematike najprv rozumieť my. 

Preto sa potrebujeme vzdelávať, zdieľať spolu svoje skúsenosti a klásť si otázky. Naučiť sa byť vnímaví a vedieť prepájať súvislosti a naučené využívať v praxi. Je to celoživotný nevyhnutný proces.
Vzdelávanie nám pomôže rozumieť viac sebe aj iným, preto vsádzame na neustálu prácu na sebe a poskytujeme vzdelávanie všetkým tým, ktorí majú o autizmus a prácu s ľuďmi s autizmom záujem.

Ponúkame sériu akreditovaných aj neakreditovaných vzdelávacích seminárov, na ktorých zdieľame naše skúsenosti a prax, ponúkame prístupy a metodiky, ktoré sú celosvetovo uznávané a využívané v práci s komunitou ľudí s autizmom.

Autizmus je pre nás všetkých veľkou výzvou kvôli svojej variabilite, odlišnostiam a neobjaveným miestam. 

Je výzvou tak pre rodičov, ako aj odborníkov. Spoločným zdieľaním skúseností, príkladov dobrej praxe a ustavičným vzdelávaním sa, môžeme hlbšie preniknúť do tajov autizmu a pomôcť našim deťom, či ľuďom s autizmom lepšie s nami fungovať na tomto svete. 

Rodičia tu môžu nájsť inšpirácie a príklady jednoduchých nácvikov, ktoré môžu realizovať kdekoľvek doma, aby podporili rozvoj svojho dieťaťa. 

Odborníci ako aj rodičia tu nájdu námety a konkrétne príklady z praxe vo forme videí a fotiek, ako môžu rozvíjať komunikáciu svojho dieťaťa, posilniť jeho samostatnosť, rozvíjať sociálne, pracovné, pohybové a hrové zručnosti, ale tiež podporiť jeho akademické zručnosti.

Najbližšie vzdelávania

Termín: 7.3.2024

Cena: 15

Seminár je určený najmä pre rodičov detí, ktorých zaujíma téma výberu vhodnej MŠ a pripravenosti dieťaťa na vstup do MŠ. Začiatok 13.30 hod.

Termín: 10.4.2024

Cena: 20

Seminár: Včasné známky autizmu vo veku do 30 mesiacov je určený pre rodičov a všetkých, ktorí pracujú s malými deťmi do 30 mesiacov.

Termín: 11.4.2024

Cena: 15 €

Seminár je určený najmä pre rodičov detí, ktoré majú veľké ťažkosti komunikovať so svojim okolím bežným spôsobom. Začiatok 13.00 hod. Miesto konania budova

Termín: 16.4.2024

Cena: 15 €

Seminár je určený najmä pre rodičov detí, ktoré majú veľké ťažkosti komunikovať so svojim okolím bežným spôsobom. Začiatok 13.00 hod. Miesto konania budova

Termín: 17.04.2024

Cena: 20 €

Seminár “Vzťahová väzba u detí s vývinovými ťažkosťami” je určený pre rodičov a odborníkov. Začiatok 9.00 hod. Miesto konania budova Súkromnej spojenej školy

Termín: 22.4.2024

Cena: 15 €

Seminár je určený najmä pre rodičov detí, ktoré majú veľké ťažkosti komunikovať so svojim okolím bežným spôsobom. Začiatok 13.00 hod. Miesto konania budova