autisti-presov-rozcestnik-skola
autisti-presov-rozcestnik-scspp
autisti-presov-rozcestnik-francesco

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Máte doma dieťa so špeciálnymi potrebami?
Je žiačik vo vašej triede iný ako ostatné deti a nedokážete mu pomôcť a pochopiť ho?
Príďte k nám. Ukážeme vám jedinečnosť vašich detí, ich bohatý vnútorný svet i problémy, s ktorými sa musia boriť.

Čítajte ďalej…

“Autizmus nie je niečo, čo osoba má, nie je to žiadna ulita, v ktorej je osobnosť uväznená. V škrupinke nie je schované normálne dieťa. Autizmus je spôsob bytia. Autizmus preniká všetkým. Prechádza každou skúsenosťou, celým vnímaním, každým zmyslom, každou emóciou. Autizmus je súčasťou existenicie. Osobnosť sa od autizmu oddeliť nedá.”

Jim Sinclair

Hore