Včasná intervencia (CVI Prešov)

Centrum včasnej intervencie Prešov

Centrum včasnej intervencie Prešov (CVI Prešov) vzniklo 12.12.2014. Jeho zakladateľmi zakladateľmi sú SOCIA a Mgr. Eva Turáková.

Predstavenie nášho CVI si môžete pozrieť na našom youtube kanáli.

CVI Prešov poskytuje terénnu aj ambulantnú službu rodinám detí s rizikovým vývinom od narodenia do 7. roku života.

Včasná intervencia pomocou terapií, vedenia rodín, vzdelávania, nácvikov, podpory pomôže zmierniť dopad diagnózy na rodinu a zároveň zlepšuje vyhliadky fungovania dieťaťa do budúcna.

https://cvipresov.sk/

2 % z dane

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť darovaním 2 % z podielu zaplatenej dane. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥.