Včasná intervencia (CVI Prešov)

Centrum včasnej intervencie Prešov

Centrum včasnej intervencie Prešov (CVI Prešov) vzniklo 12.12.2014. Jeho zakladateľmi zakladateľmi sú SOCIA a Mgr. Eva Turáková.

CVI Prešov poskytuje terénnu aj ambulantnú službu rodinám detí s rizikovým vývinom od narodenia do 7. roku života.

Včasná intervencia pomocou terapií, vedenia rodín, vzdelávania, nácvikov, podpory pomôže zmierniť dopad diagnózy na rodinu a zároveň zlepšuje vyhliadky fungovania dieťaťa do budúcna.

https://cvipresov.sk/

ZMENA ZAČIATKU Inovačného vzdelávania

Z kapacitných dôvodov sa prekladá začiatok Inovačného vzdelávania zo 14.10.2022 na 16.3.2023. Využite možnosť podania prihlášok do konca februára 2023.