Autisti Prešov

Diagnostika a poradenstvo

Včasná diagnostika autizmu a následná práca s dieťaťom na základe jeho individuálnych schopností a potrieb dokážu významne ovplyvniť jeho vývoj.

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom začne vo februári 2024. PRIHLÁSIŤ SA môžete do niektorého z piatich tematických programov do DO KONCA DECEMBRA 2023.