Autisti Prešov

Charakteristika

Čo robíme?

AutistiPrešov sa snaží reflektovať aktuálne potreby zväčšujúcej sa komunity ľudí s autizmom a ich rodín a reagovať na tieto potreby aktuálne ponúkanými službami.
Dnes je obrovskou výzvou zabezpečenie celoživotnej starostlivosti o komunitu ľudí s autizmom, ktorá bude rešpektovať ich rôznorodé potreby.
Nejde len o budovanie špecializovaných zariadení pre dospelých ľudí s autizmom, ale aj o dostupnosť práce v chránených a prispôsobených podmienkach pre mladých ľudí s autizmom, zdravotnú starostlivosť či chránené bývanie, podpora počas štúdia na strednej a vysokej škole, v inklúzii v bežnej materskej či základnej škole, ustavičná podpora a vzdelávanie rodín i odborníkov a pod..
Šírenie povedomia o autizme v bežnej populácii, scitlivovanie spoločnosti, búranie predsudkov a mýtov o autizme je tiež dôležitou súčasťou vízie AutistiPrešov.
Medzi najdôležitejšie prostriedky patrí vzdelávanie sa, sledovanie výskumov, osvojovanie si metodík a prístupov, ktoré sú evidence base, ale aj tých, ktoré sú rokmi overené v praxi, efektívne a prinášajú výsledky vo forme čo najlepšieho fungovania ľudí s autizmom v bežnej populácii.
Tak ako je každý človek jedinečný a má svoje individuálne potreby, silné stránky i deficity, tak rôznorodé sú potreby komunity ľudí s autizmom, a preto by mali byť aj rôznorodé a na mieru ušité prístupy a metodiky, ktoré pomôžu posunúť človeka s autizmom na čo najvyššiu úroveň samostatnosti pri rešpektovaní osobnosti človeka s autizmom a s úctou voči jeho jedinečnosti.

Autizmus je spôsob bytia, ktorý nie je možné oddeliť od osobnosti človeka.

2 % z dane

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť darovaním 2 % z podielu zaplatenej dane. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥.