Súkromná spojená škola - Súkromné centrum špecialnopedagogického poradenstva

Vzdelávanie

Máte doma dieťa s autizmom? Chcete sa naučiť lepšie rozumieť jeho potrebám, ako s ním komunikovať? Pozrite si ponuku vzdelávania Francesco – regionálne autistické centrum.

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom začne vo februári 2024. PRIHLÁSIŤ SA môžete do niektorého z piatich tematických programov do DO KONCA DECEMBRA 2023.