Autisti Prešov

Aktuality

KATEGÓRIE

Termín: 08.02.2024

Cena: 300 €

Inovačné vzdelávnie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom. Vyberte si z ponuky programov akreditovaného

Termín: 8.2.2024

Cena: 15 €

Seminár je určený najmä pre rodičov detí, ktoré majú veľké ťažkosti komunikovať so svojim okolím bežným spôsobom. Začiatok 13.00 hod. Miesto konania budova

Termín: 1.2.2024

Cena: 15 €

Seminár je určený najmä pre rodičov detí, ktoré majú veľké ťažkosti komunikovať so svojim okolím bežným spôsobom. Začiatok 13.00 hod. Miesto konania budova

Termín: 25.1.2024

Cena: 15 €

Seminár je určený najmä pre rodičov detí, ktoré majú veľké ťažkosti komunikovať so svojim okolím bežným spôsobom. Začiatok 13.00 hod. Miesto konania budova

Termín: 17.01.2024

Cena: 15 €

Seminár “Vzťahová väzba u detí s vývinovými ťažkosťami” je určený pre rodičov a odborníkov. Začiatok 16.00 hod. Miesto konania budova Súkromnej spojenej školy

Termín: 7.12.2023

Cena: 15

Seminár je určený pre rodičov a pedagógov. Začiatok 13.00 hod. Miesto konania budova Súkromnej spojenej školy Vodárenská 3, Prešov 7. poschodie Lektor Mgr.