Autisti Prešov

Aktuality

KATEGÓRIE

Termín: 16.3.2023

Cena: 300 €

Inovačné vzdelávnie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom. Vyberte si z ponuky programov akreditovaného

Termín: 22.11.2022

Cena: 20 €

Seminár “Vzťahová väzba a autizmus” je určený pre rodičov a odborníkov. Začiatok 16.30 hod. Miesto konania budova Súkromnej spojenej školy Vodárenská 3, Prešov

Termín: 8.11.2022

Cena: 10 €

Seminár “Praktické skúsenosti riešenia problémového správania žiakov s HFA a AS”  je určený pre rodičov a odborníkov. Začiatok 14.00 hod. Miesto konania budova

Termín: 25.10.2022

Cena: 30 €

Seminár “Úvod do diagnostiky autizmu” je určený pre odborníkov. Začiatok 13.00 hod. Miesto konania budova Súkromnej spojenej školy Vodárenská 3, Prešov 7. poschodie
U nás v školskom klube.
V Praktickej škole sa učíme to, čo je dôležité pre samostatný život.