Súkromná spojená škola

Vyťažiť maximum z potenciálu každého dieťaťa, ktoré prejde našim vzdelávacím systémom
s ohľadom a úctou k jeho osobnosti, schopnostiam, zázemiu a možnostiam.

ZMENA ZAČIATKU Inovačného vzdelávania

Z kapacitných dôvodov sa prekladá začiatok Inovačného vzdelávania zo 14.10.2022 na 16.3.2023. Využite možnosť podania prihlášok do konca februára 2023.