Súkromná spojená škola

Vyťažiť maximum z potenciálu každého dieťaťa, ktoré prejde našim vzdelávacím systémom
s ohľadom a úctou k jeho osobnosti, schopnostiam, zázemiu a možnostiam.

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom začne vo februári 2024. PRIHLÁSIŤ SA môžete do niektorého z piatich tematických programov do DO KONCA DECEMBRA 2023.