Súkromná spojená škola

Vyťažiť maximum z potenciálu každého dieťaťa, ktoré prejde našim vzdelávacím systémom
s ohľadom a úctou k jeho osobnosti, schopnostiam, zázemiu a možnostiam.

2 % z dane

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť darovaním 2 % z podielu zaplatenej dane. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥.