Krajské autistické centrum Prešov

1.1.2017
Rozšírenie poskytovania sociálnych služieb o ambulantnú formu.

1.1.2013
Vznik a otvorenie Krajského autistického centra Prešov, n.o. na Vodárenskej 3 v Prešove. Poskytuje sa týždenná pobytová forma.

ABA v školách

Začiatok inovačného vzdelávania ABA v školách sa posúva na 20.9.2023. Prihlásiť sa môžete do 15.9.2023. Podmienkou pre spustenie vzdelávania ja naplnenie minimálnej kapacity 70 účastníkov.