Krajské autistické centrum Prešov

1.1.2017
Rozšírenie poskytovania sociálnych služieb o ambulantnú formu.

1.1.2013
Vznik a otvorenie Krajského autistického centra Prešov, n.o. na Vodárenskej 3 v Prešove. Poskytuje sa týždenná pobytová forma.

SAVE THE DATE

17.2.2023 sa uskutoční v POPRADE medzinárodná konferencia VÝZNAM VČASNEJ DIAGNOSTIKY A INTERVENCIÍ U DETÍ S PODOZRENÍM NA PAS. Prihlásiť sa môžete do konca januára 2023.