Krajské autistické centrum Prešov

1.1.2017
Rozšírenie poskytovania sociálnych služieb o ambulantnú formu.

1.1.2013
Vznik a otvorenie Krajského autistického centra Prešov, n.o. na Vodárenskej 3 v Prešove. Poskytuje sa týždenná pobytová forma.

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom začne vo februári 2024. PRIHLÁSIŤ SA môžete do niektorého z piatich tematických programov do DO KONCA DECEMBRA 2023.