Krajské autistické centrum Prešov

Tím ambulantnej formy

Zamestnanci v ambulantnej forme:

Mgr. Lenka Dufalová
Bc. Sylvia Semanová
Mgr. Alena Kavalecová
Mgr. Mária Špirengová
Mgr. Martina Šandorová
Mgr. Katarína Sopková
Mgr. Monika Kačmárová
Vladimíra Matuščáková
Natália Hudáková

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom začne vo februári 2024. PRIHLÁSIŤ SA môžete do niektorého z piatich tematických programov do DO KONCA DECEMBRA 2023.