Krajské autistické centrum Prešov

Tím ambulantnej formy

Zamestnanci v ambulantnej forme:

Bc. Sylvia Semanová
Mgr. Alena Kavalecová
Mgr. Mária Špirengová
Mgr. Martina Šandorová
Mgr. Katarína Sopková
Mgr. Monika Kačmárová
Vladimíra Matuščáková
Natália Hudáková
Eva Mikulová
Mirón Nemčík