Krajské autistické centrum Prešov

Tím ambulantnej formy

Zamestnanci v ambulantnej forme:

Bc. Michal Iľko
Mgr. Lenka Dufalová
Bc. Sylvia Semanová
Mgr. Alena Kavalecová
Mgr. Mária Špirengová
Mgr. Martina Šandorová
Mgr. Katarína Sopková
Mgr. Monika Kačmárová
Vladimíra Matuščáková
Mgr. Barbora Peržeľová
Mgr. René Fečko