Krajské autistické centrum Prešov

Tím ambulantnej formy

Zamestnanci v ambulantnej forme:

Mgr. Lenka Dufalová
Bc. Sylvia Semanová
Mgr. Alena Kavalecová
Mgr. Mária Špirengová
Mgr. Martina Šandorová
Mgr. Katarína Sopková
Mgr. Monika Kačmárová
Vladimíra Matuščáková
Natália Hudáková
Mgr. Barbora Peržeľová
Mgr. René Fečko