Autisti Prešov

Sociálne služby

Sociálna služba je odborná činnosť, ktorá je zameraná na prevenciu alebo riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie dieťaťa alebo rodiny z dôvodu zdravotného postihnutia.

Pod značkou AutistiPrešov fungujú dve organizácie, ktoré poskytujú špecializované sociálne služby.

2 % z dane

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť darovaním 2 % z podielu zaplatenej dane. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥.