Autisti Prešov

Sociálne služby

Sociálna služba je odborná činnosť, ktorá je zameraná na prevenciu alebo riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie dieťaťa alebo rodiny z dôvodu zdravotného postihnutia.

Pod značkou AutistiPrešov fungujú dve organizácie, ktoré poskytujú špecializované sociálne služby.

ABA v školách

Začiatok inovačného vzdelávania ABA v školách sa posúva na 20.9.2023. Prihlásiť sa môžete do 15.9.2023. Podmienkou pre spustenie vzdelávania ja naplnenie minimálnej kapacity 70 účastníkov.