Autisti Prešov

Sociálne služby

Sociálna služba je odborná činnosť, ktorá je zameraná na prevenciu alebo riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie dieťaťa alebo rodiny z dôvodu zdravotného postihnutia.

Pod značkou AutistiPrešov fungujú dve organizácie, ktoré poskytujú špecializované sociálne služby.

ZMENA ZAČIATKU Inovačného vzdelávania

Z kapacitných dôvodov sa prekladá začiatok Inovačného vzdelávania zo 14.10.2022 na 16.3.2023. Využite možnosť podania prihlášok do konca februára 2023.