Autisti Prešov

Sociálne služby

Sociálna služba je odborná činnosť, ktorá je zameraná na prevenciu alebo riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie dieťaťa alebo rodiny z dôvodu zdravotného postihnutia.

Pod značkou AutistiPrešov fungujú dve organizácie, ktoré poskytujú špecializované sociálne služby.

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom začne vo februári 2024. PRIHLÁSIŤ SA môžete do niektorého z piatich tematických programov do DO KONCA DECEMBRA 2023.