Súkromná spojená škola - Praktická škola

Praktická škola

Praktická škola poskytuje nižšie odborné vzdelávanie žiakom, ktorí ukončili základnú školu, resp.
povinnú školskú dochádzku.

Prakticky pripravuje žiakov na výkon jednoduchých pracovných činností s prihliadnutím na obsah vzdelávania a na individuálne osobitosti každého žiaka s autizmom alebo PVP s mentálnym postihnutím.

Snažíme sa, aby naši žiaci po ukončení školy boli nápomocní pri jednoduchých činnostiach či už v domácom prostredí, alebo kdekoľvek budú v budúcnosti žiť.