Súkromná spojená škola

História

1.9.2017
Vzniká elokované pracovisko na Františkánskom námestí 2 v Prešove, ako súčasť Súkromnej spojenej školy.

1.1.2017
Dochádza k spojeniu všetkých organizačných zložiek školy a jej súčasti (MŠ, ZŠ, PŠ SCŠPP a Súkromný školský klub) do Súkromnej spojenej školy na Vodárenskej 3 v Prešove.

1.9.2015
Vznik Súkromnej praktickej školy na Vodárenskej 3 v Prešove.

1.9.2011
Presťahovanie Súkromnej ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, spolu s jej súčasťami (školský klub detí a SCŠPP) do novej budovy na Vodárenskej 3 v Prešove.

1.9.2008
Vznik Súkromného školského klubu detí a Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva (SCŠPP) na Františkánskom námestí 2 v Prešove ako súčasti Súkromnej špeciálnej ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom.

1.9.2007
Vznik a otvorenie Súkromnej špeciálnej základnej školy s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom na Františkánskom námestí 2 v Prešove.

2 % z dane

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť darovaním 2 % z podielu zaplatenej dane. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥.