Súkromná spojená škola

Súkromná spojená škola

Súkromná spojená škola poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom s diagnózou autizmus vo
viacerých organizačných zložkách.

Predprimárne vzdelávanie v materskej škole.
Primárne vzdelávanie v základnej škole na Vodárenskej 3 a na elokovanom pracovisku na Františkánskom námestí 2 v Prešove.
Nižšie odborné vzdelávanie v praktickej škole.

2 % z dane

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť darovaním 2 % z podielu zaplatenej dane. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥.