Súkromná spojená škola

Súkromná spojená škola

Súkromná spojená škola poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom s diagnózou autizmus vo
viacerých organizačných zložkách.

Predprimárne vzdelávanie v materskej škole.
Primárne vzdelávanie v základnej škole na Vodárenskej 3 a na elokovanom pracovisku na Františkánskom námestí 2 v Prešove.
Nižšie odborné vzdelávanie v praktickej škole.

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom začne vo februári 2024. PRIHLÁSIŤ SA môžete do niektorého z piatich tematických programov do DO KONCA DECEMBRA 2023.