Súkromná spojená škola

Súkromná spojená škola

Súkromná spojená škola poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom s diagnózou autizmus vo
viacerých organizačných zložkách.

Predprimárne vzdelávanie v materskej škole.
Primárne vzdelávanie v základnej škole na Vodárenskej 3 a na elokovanom pracovisku na Františkánskom námestí 2 v Prešove.
Nižšie odborné vzdelávanie v praktickej škole.

SAVE THE DATE

17.2.2023 sa uskutoční v POPRADE medzinárodná konferencia VÝZNAM VČASNEJ DIAGNOSTIKY A INTERVENCIÍ U DETÍ S PODOZRENÍM NA PAS. Prihlásiť sa môžete do konca januára 2023.