Súkromná spojená škola

Súkromná spojená škola

Súkromná spojená škola poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom s diagnózou autizmus vo
viacerých organizačných zložkách.

Predprimárne vzdelávanie v materskej škole.
Primárne vzdelávanie v základnej škole na Vodárenskej 3 a na elokovanom pracovisku na Františkánskom námestí 2 v Prešove.
Nižšie odborné vzdelávanie v praktickej škole.

ABA v školách

Začiatok inovačného vzdelávania ABA v školách sa posúva na 20.9.2023. Prihlásiť sa môžete do 15.9.2023. Podmienkou pre spustenie vzdelávania ja naplnenie minimálnej kapacity 70 účastníkov.