Súkromná spojená škola

Súkromná spojená škola

Súkromná spojená škola poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom s diagnózou autizmus vo
viacerých organizačných zložkách.

Predprimárne vzdelávanie v materskej škole.
Primárne vzdelávanie v základnej škole na Vodárenskej 3 a na elokovanom pracovisku na Františkánskom námestí 2 v Prešove.
Nižšie odborné vzdelávanie v praktickej škole.

ZMENA ZAČIATKU Inovačného vzdelávania

Z kapacitných dôvodov sa prekladá začiatok Inovačného vzdelávania zo 14.10.2022 na 16.3.2023. Využite možnosť podania prihlášok do konca februára 2023.