Autisti Prešov

Odborníci

Pedopsychiatrické ambulancie

Prešov
Ambulancia detskej psychiatrie (Fakultná nemocnica): 051/701 12 38
Poprad
Ambulancia detskej psychiatrie (Nemocnica Poprad): 052/712 56 55
Košice
MUDr. Terézia Rosenbergerová: 055/640 22 57
MUDr. Zuzana Sekelská: 055/678 34 95
Rimavská Sobota
MUDr. Katarína Farkasová: 047/562 22 33
Spišská Nová Ves
MUDr. Erika Kondrátová: 053/449 04 20, 053/416 61 17
Michalovce
MUDr. Marta Erdélyiová: 056/ 681 85 25
MUDr. Andrea Šoltýsová: 0918 467 882
Trebišov
MUDr. Marta Maďarová: 056/671 61 10, 056/671 61 20

Ambulancie klinických psychológov

Prešovský kraj
Kontakty nájdete tu
Košický kraj
Kontakty nájdete tu

ZMENA ZAČIATKU Inovačného vzdelávania

Z kapacitných dôvodov sa prekladá začiatok Inovačného vzdelávania zo 14.10.2022 na 16.3.2023. Využite možnosť podania prihlášok do konca februára 2023.