Súkromná spojená škola - Súkromné centrum špecialnopedagogického poradenstva

Odporúčanie asistenta

Škola, ktorá chce požiadať podporné opatrenie (PO) – zabezpečenie pedagogického asistenta (PA)/alebo pomocného vychovávateľa (PV) pre dieťa/žiaka, zašle na aktuálnuadresu SŠCPaP (Raymanova 9, 080 01 Prešov) tieto dokumenty:
1. Žiadosť o vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia (PO) – môžete použiť vlastnú žiadosť alebo si môžete stiahnuť návrh žiadosti TU

2. Vyplnenú prílohu k žiadosti pre každé dieťa/žiaka osobitne – prílohu si stiahnite TU

Usmernenie k poskytovaniu podporných opatrení školou alebo školským zariadením nájdete TU.
Katalóg podporných opatrení nájdete TU.

Z dôvodu zvýšenia administratívnej záťaže na poradenské zariadenie pri vydávaní tohtoročných odporúčaní k PA a PV, a tiež z dôvodu skrátenia lehoty na ich odovzdanie zriaďovateľom, Vás žiadame o dôkladné a včasné vypracovanie žiadosti a jej príloh, aby sme tak stihli vyhovieť všetkým žiadostiam.

Pri žiadostiach podaných po dátume 24.4.2024 negarantujeme dodanie nášho vyjadrenia školám do lehoty odovzdania odporúčaní zriaďovateľom.

Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme!

2 % z dane

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť darovaním 2 % z podielu zaplatenej dane. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥.