Súkromná spojená škola - Súkromné centrum špecialnopedagogického poradenstva

Odporúčanie asistenta

Škola, ktorá chce požiadať o asistenta učiteľa pre žiaka so zdravotným znevýhodnením, zašle do SŠCPaP dva dokumenty:
1. oficiálnu žiadosť o vydanie odporúčania (ak škola nemá vlastný formulár, môže použiť našu predlohu),
2. vyplnenú prílohu k žiadosti.

Ak žiada škola o asistenta učiteľa pre viacerých žiakov, podáva jednu spoločnú žiadosť (so zoznamom žiakov), no prílohu vypĺňa pre každého žiaka zvlášť.

 

Žiadosti o vydanie odporúčania pre školský rok 2023/2024 prijímame do 10.5.2023.

SAVE THE DATE

17.2.2023 sa uskutoční v POPRADE medzinárodná konferencia VÝZNAM VČASNEJ DIAGNOSTIKY A INTERVENCIÍ U DETÍ S PODOZRENÍM NA PAS. Prihlásiť sa môžete do konca januára 2023.