Autisti Prešov

Filmy a seriály

Filmy a seriály
 • Temple Grandinová (Temple Grandin, 2010)
 • Rain Man (1988)
 • Adam (2009)
 • Dobrý doktor (The Good Doctor, 2017–)
 • Atypický (Atypical, 2017–)
Dokumentárne filmy a seriály
 • Děti úplňku (2017)
 • Normální autistický film (2016)
 • Tak ďaleko, tak blízko (2014)
 • Duše za sklem (2011)
 • The Boy with the Incredible Brain (2005)
 • Občan Kopas (2010)
 • Láska ve spektru (Love on the Spectrum, 2019 – )

ZMENA ZAČIATKU Inovačného vzdelávania

Z kapacitných dôvodov sa prekladá začiatok Inovačného vzdelávania zo 14.10.2022 na 16.3.2023. Využite možnosť podania prihlášok do konca februára 2023.