Súkromná spojená škola - Súkromné centrum špecialnopedagogického poradenstva

Naše centrum vzniklo 1.9.2008 ako súčasť Súkromnej špeciálnej ZŠ s MŠ pre a deti žiakov s autizmom v Prešove (Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva).
Od svojho vzniku sa pioritne venujeme problematike autistických detí.

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (legislatívne zmeny zmeny spojené s transformáciou poradenskej siete v SR) sa od 1.1.2023 naše centrum zmenilo na samostatné Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. 

SAVE THE DATE

17.2.2023 sa uskutoční v POPRADE medzinárodná konferencia VÝZNAM VČASNEJ DIAGNOSTIKY A INTERVENCIÍ U DETÍ S PODOZRENÍM NA PAS. Prihlásiť sa môžete do konca januára 2023.