Súkromná spojená škola - Súkromné centrum špecialnopedagogického poradenstva

Naše centrum vzniklo 1.9.2008 ako súčasť Súkromnej špeciálnej ZŠ s MŠ pre a deti žiakov s autizmom v Prešove (Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva).
Od svojho vzniku sa pioritne venujeme problematike autistických detí.

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (legislatívne zmeny zmeny spojené s transformáciou poradenskej siete v SR) sa od 1.1.2023 naše centrum zmenilo na samostatné Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. 

ABA v školách

Začiatok inovačného vzdelávania ABA v školách sa posúva na 20.9.2023. Prihlásiť sa môžete do 15.9.2023. Podmienkou pre spustenie vzdelávania ja naplnenie minimálnej kapacity 70 účastníkov.