Súkromná spojená škola - Súkromné centrum špecialnopedagogického poradenstva

Objednávanie

Objednať sa môžete na telefónnom čísle: 0948 651 351, od pondelka do štvrtka.

Ak telefón nedvíhame, je to preto, že sa venujeme inému klientovi, no akonáhle budeme môcť, ozveme sa Vám späť. V prípade, že sa nám opakovane neviete dovolať, zanechajte nám odkaz alebo SMS správu.

Kontaktovať nás môžete tiež prostredníctvom mailovej adresy: poradna@autistipresov.sk,
nezabudnite uviesť vaše telefónne číslo, aby sme sa mohli s vami spätne telefonicky spojiť.

Dieťa na vyšetrenie objednáva vždy jeho zákonný zástupca.

Pri objednaní si od Vás vyžiadame niekoľko základných informácií o dieťati, ktoré sú k objednaniu nevyhnutné. Po dohodnutí termínu Vám e-mailom alebo poštou zašleme všetky potrebné informácie a dokumenty na vyplnenie.

Čakacia doba na stretnutie sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 4 mesiacov, v závislosti od aktuálneho počtu žiadostí.

V našom centre nie je možné si zaplatiť prednostné stretnutie. Klientov objednávame v poradí, v akom nás kontaktujú.
Vyhradzujeme si právo uprednostniť objednanie klientov na kontrolné stretnutie a klientov s akútnymi ťažkosťami.

Od 1. januára 2023 naše centrum vykonáva činnosti podpornej úrovne 5. stupňa, v zmysle § 131 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Naše Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami sa venuje výhradne deťom a žiakom s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami.

  • Deti a žiaci s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (alebo s vysloveným podozrením na túto poruchu), ktorí sú v súčasnosti v našej starostlivosti, ostávajú v našej starostlivosti naďalej.
  • Deťom a žiakom, ktorí nemajú diagnostikovanú poruchu autistického spektra a sú v súčasnosti v našej starostlivosti, od 1.1.2023 nebudeme môcť naďalej poskytovať starostlivosť. Pre bližšie informácie o tom, ako postupovať ďalej, nás kontaktujte.
  • Od 1.1.2023 sa klientmi nášho centra môžu stať deti a žiaci, ktorým bola diagnostikovaná porucha autistického spektra alebo bolo vyslovené podozrenie na túto poruchu, a zároveň dostali odporúčanie na starostlivosť v podpornej úrovni 5. stupňa špecializovanej na deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. Toto odporúčanie im môže vydať centrum poradenstva a prevencie, ktoré bude od 1.1.2023 vykonávať činnosť podpornej úrovne 3. a 4. stupňa, alebo klinický pracovník, ktorý takúto starostlivosť uzná za vhodnú (detský psychiater, klinický psychológ, obvodný pediater a pod.).

Platný cenník si môžete pozrieť TU.