Súkromná spojená škola - Súkromné centrum špecialnopedagogického poradenstva

Objednávanie

Objednať sa môžete na telefónnom čísle: 0948 651 351, od pondelka do štvrtka od 9.00 do 12.00 hod.

Ak telefón nedvíhame, je to preto, že sa venujeme inému klientovi, no akonáhle budeme môcť, ozveme sa Vám späť. V prípade, že sa nám opakovane neviete dovolať, zanechajte nám odkaz alebo SMS správu.

Kontaktovať nás môžete tiež prostredníctvom mailovej adresy: poradna@autistipresov.sk,
nezabudnite uviesť vaše telefónne číslo, aby sme sa mohli s vami spätne telefonicky spojiť.

Dieťa na vyšetrenie objednáva vždy jeho zákonný zástupca.

Pri objednaní si od Vás vyžiadame niekoľko základných informácií o dieťati, ktoré sú k objednaniu nevyhnutné. Po dohodnutí termínu Vám e-mailom alebo poštou zašleme všetky potrebné informácie a dokumenty na vyplnenie.

Čakacia doba na stretnutie sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 4 mesiacov, v závislosti od aktuálneho počtu žiadostí.

V našom centre nie je možné si zaplatiť prednostné stretnutie. Klientov objednávame v poradí, v akom nás kontaktujú.
Vyhradzujeme si právo uprednostniť objednanie klientov na kontrolné stretnutie a klientov s akútnymi ťažkosťami.

Od 1. januára 2023 naše centrum vykonáva činnosti podpornej úrovne 5. stupňa, v zmysle § 131 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Naše Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami sa venuje výhradne deťom a žiakom s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami.

  • Deti a žiaci s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (alebo s vysloveným podozrením na túto poruchu), ktorí sú v súčasnosti v našej starostlivosti, ostávajú v našej starostlivosti naďalej.
  • Deťom a žiakom, ktorí nemajú diagnostikovanú poruchu autistického spektra a sú v súčasnosti v našej starostlivosti, od 1.1.2023 nebudeme môcť naďalej poskytovať starostlivosť. Pre bližšie informácie o tom, ako postupovať ďalej, nás kontaktujte.
  • Od 1.1.2023 sa klientmi nášho centra môžu stať deti a žiaci, ktorým bola diagnostikovaná porucha autistického spektra alebo bolo vyslovené podozrenie na túto poruchu, a zároveň dostali odporúčanie na starostlivosť v podpornej úrovni 5. stupňa špecializovanej na deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. Toto odporúčanie im môže vydať centrum poradenstva a prevencie, ktoré bude od 1.1.2023 vykonávať činnosť podpornej úrovne 3. a 4. stupňa, alebo klinický pracovník, ktorý takúto starostlivosť uzná za vhodnú (detský psychiater, klinický psychológ, obvodný pediater a pod.).

Platný cenník si môžete pozrieť tu.

ABA v školách

Začiatok inovačného vzdelávania ABA v školách sa posúva na 20.9.2023. Prihlásiť sa môžete do 15.9.2023. Podmienkou pre spustenie vzdelávania ja naplnenie minimálnej kapacity 70 účastníkov.