Autisti Prešov

Misia

Našou misiou nie je zmena človeka, ale budovanie mostov porozumenia a dôvery, spolupráce a vzájomného rešpektu. Snažíme sa porozumieť autizmu, aby sme mohli nájsť cesty k sebe navzájom a rozvíjať ľudskosť vo svojej rozmanitosti a jedinečnosti.

2 % z dane

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť darovaním 2 % z podielu zaplatenej dane. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥.