Autisti Prešov

Misia

Našou misiou nie je zmena človeka, ale budovanie mostov porozumenia a dôvery, spolupráce a vzájomného rešpektu. Snažíme sa porozumieť autizmu, aby sme mohli nájsť cesty k sebe navzájom a rozvíjať ľudskosť vo svojej rozmanitosti a jedinečnosti.

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom začne vo februári 2024. PRIHLÁSIŤ SA môžete do niektorého z piatich tematických programov do DO KONCA DECEMBRA 2023.