Autisti Prešov

Misia

Našou misiou nie je zmena človeka, ale budovanie mostov porozumenia a dôvery, spolupráce a vzájomného rešpektu. Snažíme sa porozumieť autizmu, aby sme mohli nájsť cesty k sebe navzájom a rozvíjať ľudskosť vo svojej rozmanitosti a jedinečnosti.

ZMENA ZAČIATKU Inovačného vzdelávania

Z kapacitných dôvodov sa prekladá začiatok Inovačného vzdelávania zo 14.10.2022 na 16.3.2023. Využite možnosť podania prihlášok do konca februára 2023.