Materská škola

Prejsť

Základná škola

Prejsť

Elokované pracovisko

Prejsť

Praktická škola

Prejsť

Diagnostika poradenstvo

Prejsť

Špecializované zariadenie

Prejsť

Včasná intervencia

Prejsť

Vzdelávanie

Prejsť

Svet sa rýchlo mení. Neustále sa objavujú nové poznatky, fakty, ktoré otvárajú dvere k ďalším otázkam, na ktoré dnes ešte nevieme odpoveď. 

Ak chceme rozumieť diagnóze autizmus a efektívne pomáhať ľuďom s autizmom žiť a fungovať v tomto svete, potrebujeme problematike najprv rozumieť my. 

Preto sa potrebujeme vzdelávať, zdieľať spolu svoje skúsenosti a klásť si otázky. Naučiť sa byť vnímaví a vedieť prepájať súvislosti a naučené využívať v praxi. Je to celoživotný nevyhnutný proces.
Vzdelávanie nám pomôže rozumieť viac sebe aj iným, preto vsádzame na neustálu prácu na sebe a poskytujeme vzdelávanie všetkým tým, ktorí majú o autizmus a prácu s ľuďmi s autizmom záujem.

Ponúkame sériu akreditovaných aj neakreditovaných vzdelávacích seminárov, na ktorých zdieľame naše skúsenosti a prax, ponúkame prístupy a metodiky, ktoré sú celosvetovo uznávané a využívané v práci s komunitou ľudí s autizmom.

Autizmus je pre nás všetkých veľkou výzvou kvôli svojej variabilite, odlišnostiam a neobjaveným miestam. 

Je výzvou tak pre rodičov, ako aj odborníkov. Spoločným zdieľaním skúseností, príkladov dobrej praxe a ustavičným vzdelávaním sa, môžeme hlbšie preniknúť do tajov autizmu a pomôcť našim deťom, či ľuďom s autizmom lepšie s nami fungovať na tomto svete. 

Rodičia tu môžu nájsť inšpirácie a príklady jednoduchých nácvikov, ktoré môžu realizovať kdekoľvek doma, aby podporili rozvoj svojho dieťaťa. 

Odborníci ako aj rodičia tu nájdu námety a konkrétne príklady z praxe vo forme videí a fotiek, ako môžu rozvíjať komunikáciu svojho dieťaťa, posilniť jeho samostatnosť, rozvíjať sociálne, pracovné, pohybové a hrové zručnosti, ale tiež podporiť jeho akademické zručnosti.

Najbližšie vzdelávania

Termín: 15.03.2024

Cena: 300 €

Inovačné vzdelávnie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom. Vyberte si z ponuky programov akreditovaného

Termín: 23.11.2023

Cena: 750 €

Ako rozpoznať autizmus – akreditované inovačné vzdelávanie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom alebo

Termín: 13.10.2023

Cena: 300 €

ABA v školách  – akreditované inovačné vzdelávanie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom alebo