Krajské autistické centrum Prešov
Vedenie

riaditeľka
Mgr. Eva Turáková
mobil: 0907 993 941
mail: riaditelka@autistipresov.sk

Ekonomické oddelenie

ekonómka
Bc. Renáta Gáciková
mobil: 0950 514 444
mail: ekonomkacp@autistipresov.sk

Prevádzka ambulantnej a týždennej pobytovej formy

mobil: 0948 293 704

Prihlásenie a odhlásenie obedov (ambulantná aj týždenná pobytová forma)

Tatiana Kollarčíková
mobil: 0908 642 739
najneskôr do 10.00 hod. – pracovný deň vopred

Prihlásenie a odhlásenie večerí (týždenná pobytová forma)

mobil: 0948 293 704

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa
číslo účtu: SK19 0900 0000 0051 3820 4412

Nájdete nás

na 6. a 7. poschodí
v budove Súkromnej spojenej školy na Vodárenská 3 v Prešove

Poštová adresa

KACP, n.o.
Vodárenská 3
080 01 Prešov

MHD spojenie

Dostanete sa k nám autobusom č. 10, 21, 15, 29, 19 na zastávku Dilongova alebo č. 27 na zastávku Hviezdna.