Súkromná spojená škola - Školský klub detí
ŠKD – Vodárenská 3, Prešov

vychovávateľky

Mgr. Martina Harčárová – vedúca výchovy
Michaela Haváčová
Bc. Jarmila Mináriková
Bc. Dušana Namešpetrová
Viktória Šestáková

ŠKD – Františkánské námestie 2, Prešov

vychovávateľky
Mgr. Ivana Anderková – vedúca výchovy
Mária Hudáková
Jana Msekni
Mgr. Katarína Neupauerová
Mária Šarišská