Súkromná spojená škola - Školský klub detí
ŠKD – Vodárenská 3, Prešov

vychovávateľky
Mgr. Martina Harčárová – vedúca ŠKD
Bc. Jarmila Mináriková
Mgr. Barbora Peržeľová

asistentky
Mgr. Zuzana Čečková
Michaela Haváčová
Mgr. Ivana Kubová
Veronika Kušnírová
Jana Msekni
Bc. Dušana Namešpetrová

ŠKD – Duchnovičovo námestie 1, Prešov

vychovávateľky
Mgr. Katarína Neupauerová – vedúca ŠKD
Ivana Anderková

asistenti
Mária Hudáková
Katarína Komarová
Mário Leukanič