Súkromná spojená škola - Materská škola

Materská škola

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie. 

Americký filozof a spisovateľ Robert Fulghum napísal: ,,Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v škôlke.“ 

To je naše poslanie. Učiť tie kľúčové schopnosti a zručnosti, ktoré sú dôležité pre život. My budujeme dôležité základy, základná škola na týchto základoch stavia.