Autisti Prešov

Vízia

Našou víziou je zabezpečiť kompletné služby ľuďom s autizmom a ich rodinám od narodenia po starobu pri rešpektovaní ich individuálnych a časom sa meniacich potrieb.

ZMENA ZAČIATKU Inovačného vzdelávania

Z kapacitných dôvodov sa prekladá začiatok Inovačného vzdelávania zo 14.10.2022 na 16.3.2023. Využite možnosť podania prihlášok do konca februára 2023.