Autisti Prešov

Projekty

Realizátor projektu Súkromná spojená škola, Vodárenská 3, Prešov Trvanie projektu 12/2019 – 11/2021 Opis projektu V priebehu projektu budú mať zamestnanci organizácie možnosť
Realizátor projektu CVI Prešov, n.o. Partneri projektu ACVA – Akademické centrum výskumu autizmu, o.z., Cesta von, o.z. Trvanie projektu 10/2021 – 3/2023 Hlavné
One fo(u)r all – all fo(u)r one Jeden za všetkých, všetci za jedného je projekt podporovaný programom EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež
Projekt Prostredníctvom hier otvárame bránky k inklúzii Realizátor projektu Francesco –  regionálne autistické centrum Projekt podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne, Zamestnanecký grantový program Euro
Moja práca je moja budúcnosť Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union in the field of education, training, youth and sport
Projekt Školská kaviareň – vytvorenie realistického podnikateľského prostredia na škole pre deti s autizmom Podporil Henkel Realizátor projektu ZŠ s MŠ pre žiakov

ZMENA ZAČIATKU Inovačného vzdelávania

Z kapacitných dôvodov sa prekladá začiatok Inovačného vzdelávania zo 14.10.2022 na 16.3.2023. Využite možnosť podania prihlášok do konca februára 2023.