Francesco - regionálne autistické centrum
Štatutár

Mgr. Eva Turáková
mobil: 0907 993 941
mail: riaditelka@autistipresov.sk

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa
číslo účtu: SK56 0900 0000 0051 3817 5228

Poštová adresa

Francesco – regionálne autistické centrum
Vodárenská 3
080 01 Prešov

MHD spojenie

Dostanete sa k nám autobusom č. 10, 21, 15, 29, 19 na zastávku Dilongova alebo č. 27 na zastávku Hviezdna.

SAVE THE DATE

17.2.2023 sa uskutoční v POPRADE medzinárodná konferencia VÝZNAM VČASNEJ DIAGNOSTIKY A INTERVENCIÍ U DETÍ S PODOZRENÍM NA PAS. Prihlásiť sa môžete do konca januára 2023.