Francesco - regionálne autistické centrum

Neustále sa snažíme vnímať potreby širokej komunity ľudí s autizmom a promptne hľadáme riešenia a možnosti
ich rozvoja a uplatnenia.