Francesco - regionálne autistické centrum

Neustále sa snažíme vnímať potreby širokej komunity ľudí s autizmom a promptne hľadáme riešenia a možnosti
ich rozvoja a uplatnenia.

ZMENA ZAČIATKU Inovačného vzdelávania

Z kapacitných dôvodov sa prekladá začiatok Inovačného vzdelávania zo 14.10.2022 na 16.3.2023. Využite možnosť podania prihlášok do konca februára 2023.