Súkromná spojená škola - Základná škola

riaditeľka
Mgr. Eva Turáková

učitelia
Mgr. Tatiána Kmecová – zástupkyňa pre ZŠ
Mgr. Patrícia Adamčíková
Mgr. František Antal
Mgr. Jana Čurová
Mgr. Kamil Ďuraš
Mgr. Petra Ďurašová
Mgr. Katarína Feledíková
PaeDdr. Lenka Grajcarová
Mgr. Sylvia Iľková
Mgr. Erika Ivančová
Bc. Sidónia Kolesárová
Bc. Peter Konečný
Mgr. Juraj Kostura
Mgr. Jarmila Kušnírová
Mgr. Janka Ovádová
Mgr. Jozef Slaminka
PaedDr. Eva Soroková
Mgr. Mária Straková
Mgr. Klaudia Ščecinová
Mgr. Gabriela Štupáková
Mgr. Denisa Tomčíková

asistenti
Mgr. Kamila Balovičová
Bc. Renáta Bartková
Mgr. Jana Batiková
Kamila Fritzová
Mgr. Iveta Gregorová
Eva Jurková
Veronika Kokinda
Bc. Dávid Krištof
Mgr. Ivana Kubová
Ing. Jana Mžigodová
Bc. Matúš Palenčár
Mgr. Mária Palenčárová
Mgr. Daniela Potočňáková
Mgr. Martin Pristaš
Mgr. Antónia Puskajlerová
Bc. Zuzka Sedláková
Nora Smelá
Martina Stahovcová
Mgr. Viera Vavreková