Súkromná spojená škola - Základná škola

riaditeľka
Mgr. Eva Turáková

učitelia
Mgr. Tatiána Kmecová – zástupkyňa pre ZŠ
Mgr. Patrícia Adamčíková
Mgr. František Antal
Mgr. Jana Čurová
Mgr. Kamil Ďuraš
Mgr. Katarína Feledíková
PaeDdr. Lenka Grajcarová
Mgr. Ika Iľková
Mgr. Juraj Kostura
Mgr. Jarmila Kušnírová
Mgr. Janka Ovádová
Mgr. Mária Palenčárová
Mgr. Jozef Slaminka
Mgr. Mária Straková
Mgr. Klaudia Ščecinová
Mgr. Gabriela Štupáková
Mgr. Denisa Tomčíková

asistenti
Mgr. Kamila Balovičová
Bc. Renáta Bartková
Mgr. Jana Batiková
Mgr. Petra Ďurašová
Kamila Fritzová
Mgr. Iveta Gregorová
Mgr. Alžbeta Hudáková
Mgr. Erika Ivančová
Samuel Jabcon
Bc. Sidónia Kolesárová
Bc. Peter Konečný
Marienka Koščová
Bc. Dávid Krištof
Ing. Jana Mžigodová
Bc. Matúš Palenčár
Mgr. Martin Pristaš
Bc. Zuzka Sedláková
Mgr. Viera Vavreková