Súkromná spojená škola - Súkromné centrum špecialnopedagogického poradenstva

Vzdelávanie

Pracujete s deťmi a žiakmi s autizmom?

Chýbajú vám aktuálne a ucelené informácie o metodikách a prístupoch, ktoré viete využiť vo svojej pedagogickej a odbornej praxi?

Pozrite si ponuku vzdelávania (akreditované aj neakreditované) cez Francesco – regionálne autistické centrum.

ABA v školách

Začiatok inovačného vzdelávania ABA v školách sa posúva na 20.9.2023. Prihlásiť sa môžete do 15.9.2023. Podmienkou pre spustenie vzdelávania ja naplnenie minimálnej kapacity 70 účastníkov.