Súkromná spojená škola - Súkromné centrum špecialnopedagogického poradenstva

Vzdelávanie

Pracujete s deťmi a žiakmi s autizmom?

Chýbajú vám aktuálne a ucelené informácie o metodikách a prístupoch, ktoré viete využiť vo svojej pedagogickej a odbornej praxi?

Pozrite si ponuku vzdelávania (akreditované aj neakreditované) cez Francesco – regionálne autistické centrum.

2 % z dane

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť darovaním 2 % z podielu zaplatenej dane. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥.