Súkromná spojená škola - Súkromné centrum špecialnopedagogického poradenstva

Vzdelávanie

Pracujete s deťmi a žiakmi s autizmom?

Chýbajú vám aktuálne a ucelené informácie o metodikách a prístupoch, ktoré viete využiť vo svojej pedagogickej a odbornej praxi?

Pozrite si ponuku vzdelávania (akreditované aj neakreditované) cez Francesco – regionálne autistické centrum.

SAVE THE DATE

17.2.2023 sa uskutoční v POPRADE medzinárodná konferencia VÝZNAM VČASNEJ DIAGNOSTIKY A INTERVENCIÍ U DETÍ S PODOZRENÍM NA PAS. Prihlásiť sa môžete do konca januára 2023.