Súkromná spojená škola - Súkromné centrum špecialnopedagogického poradenstva

SŠCPaP

ČO BY STE MALI VEDIEŤ

V našom centre sa venujeme psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostike a poradenstvu.

Naším prvoradým cieľom je zistiť, v ktorej oblasti vývinu dieťa potrebuje viac podpory, a hľadať cesty, ako mu pomôcť k čo najlepšiemu rozvoju. Rodičia sa nemusia báť, že ich dieťa nejako „onálepkujeme“. Skôr sa snažíme čo najskôr podchytiť akékoľvek zaostávanie a nasmerovať vývin pozitívnym smerom, pretože ak sa pomoc odkladá, neskôr už často nie je taká účinná.

Pri našej práci sa snažíme vnímať potreby dieťaťa aj jeho rodičov a byť pre nich podporou.

ABA v školách

Začiatok inovačného vzdelávania ABA v školách sa posúva na 20.9.2023. Prihlásiť sa môžete do 15.9.2023. Podmienkou pre spustenie vzdelávania ja naplnenie minimálnej kapacity 70 účastníkov.