Súkromná spojená škola - Elokované pracovisko

Elokované pracovisko

Elokované pracovisko na Duchnovičovom námestí 1 v Prešove poskytuje primárne vzdelávanie žiakom s autizmom.

Vzdelávanie sa uskutočňuje podľa štátom schválených vzdelávacích programov pre žiakov s autizmom s a bez mentálneho postihu.

Snažíme sa vzdelávanie čo najviac prepájať s bežným životom a tým pripravovať našich žiakov pre
život.