Súkromná spojená škola - Súkromné centrum špecialnopedagogického poradenstva

Náš tím

interní pracovníci

riaditeľka
Mgr. Eva Turáková

psychologičky
Mgr. Katarína Gromošová – vedúca centra
Mgr. Simona Miškuf
Mgr. Mária Mojžišová
Mgr. Veronika Škerháková

špeciálne pedagogičky
PaedDr. Terézia Bistika
Mgr. Stanislava Dutková
Mgr. Miroslava Hochmuthová

 

ABA v školách

Začiatok inovačného vzdelávania ABA v školách 13.10.2023. Posledná možnosť prihlásenia do 15.9.2023.