Súkromná spojená škola - Súkromné centrum špecialnopedagogického poradenstva

Náš tím

interní pracovníci

riaditeľka
Mgr. Eva Turáková

psychologičky
Mgr. Katarína Gromošová – vedúca centra
Mgr. Simona Miškuf
Mgr. Mária Mojžišová
Mgr. Veronika Škerháková

špeciálne pedagogičky
PaedDr. Terézia Bistika
Mgr. Stanislav Dutková
Mgr. Miroslava Hochmuthová

 

SAVE THE DATE

17.2.2023 sa uskutoční v POPRADE medzinárodná konferencia VÝZNAM VČASNEJ DIAGNOSTIKY A INTERVENCIÍ U DETÍ S PODOZRENÍM NA PAS. Prihlásiť sa môžete do konca januára 2023.