Súkromná spojená škola - Súkromné centrum špecialnopedagogického poradenstva

Náš tím

interní pracovníci

riaditeľka
Mgr. Eva Turáková

psychologičky
Mgr. Katarína Gromošová – vedúca centra
Mgr. Mária Mojžišová
Mgr. Veronika Škerháková
Mgr. Michaela Nemčíková

špeciálne pedagogičky
PaedDr. Terézia Bistika
Mgr. Stanislava Dutková
Mgr. Miroslava Hochmuthová
Mgr. Soňa Spišáková

 

2 % z dane

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť darovaním 2 % z podielu zaplatenej dane. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥.