Francesco - regionálne autistické centrum

Vytváranie priestoru pre čo najväčší rozvoj našich detí a žiakov prostredníctvom projektov v oblastiach, ktoré Súkromná spojená škola z objektívnych dôvodov nemôže zabezpečiť.

Poskytovanie kvalitného vzdelávania pedagogickým a odborným zamestnancom i rodinám detí s autizmom.

ZMENA ZAČIATKU Inovačného vzdelávania

Z kapacitných dôvodov sa prekladá začiatok Inovačného vzdelávania zo 14.10.2022 na 16.3.2023. Využite možnosť podania prihlášok do konca februára 2023.