Francesco - regionálne autistické centrum

Vytváranie priestoru pre čo najväčší rozvoj našich detí a žiakov prostredníctvom projektov v oblastiach, ktoré Súkromná spojená škola z objektívnych dôvodov nemôže zabezpečiť.

Poskytovanie kvalitného vzdelávania pedagogickým a odborným zamestnancom i rodinám detí s autizmom.

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom začne vo februári 2024. PRIHLÁSIŤ SA môžete do niektorého z piatich tematických programov do DO KONCA DECEMBRA 2023.