Francesco - regionálne autistické centrum

Vytváranie priestoru pre čo najväčší rozvoj našich detí a žiakov prostredníctvom projektov v oblastiach, ktoré Súkromná spojená škola z objektívnych dôvodov nemôže zabezpečiť.

Poskytovanie kvalitného vzdelávania pedagogickým a odborným zamestnancom i rodinám detí s autizmom.

ABA v školách

Začiatok inovačného vzdelávania ABA v školách sa posúva na 20.9.2023. Prihlásiť sa môžete do 15.9.2023. Podmienkou pre spustenie vzdelávania ja naplnenie minimálnej kapacity 70 účastníkov.