Francesco - regionálne autistické centrum

Vytváranie priestoru pre čo najväčší rozvoj našich detí a žiakov prostredníctvom projektov v oblastiach, ktoré Súkromná spojená škola z objektívnych dôvodov nemôže zabezpečiť.

Poskytovanie kvalitného vzdelávania pedagogickým a odborným zamestnancom i rodinám detí s autizmom.

SAVE THE DATE

17.2.2023 sa uskutoční v POPRADE medzinárodná konferencia VÝZNAM VČASNEJ DIAGNOSTIKY A INTERVENCIÍ U DETÍ S PODOZRENÍM NA PAS. Prihlásiť sa môžete do konca januára 2023.