Francesco - regionálne autistické centrum

Svet sa rýchlo mení. Neustále sa objavujú nové poznatky, fakty, ktoré otvárajú dvere k ďalším otázkam, na ktoré dnes ešte nevieme odpoveď. 

Ak chceme rozumieť diagnóze autizmus a efektívne pomáhať ľuďom s autizmom žiť a fungovať v tomto svete, potrebujeme problematike najprv rozumieť my. 

Preto sa potrebujeme vzdelávať, zdieľať spolu svoje skúsenosti a klásť si otázky. Naučiť sa byť vnímaví a vedieť prepájať súvislosti a naučené využívať v praxi. Je to celoživotný nevyhnutný proces.
Vzdelávanie nám pomôže rozumieť viac sebe aj iným, preto vsádzame na neustálu prácu na sebe a poskytujeme vzdelávanie všetkým tým, ktorí majú o autizmus a prácu s ľuďmi s autizmom záujem.

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom začne vo februári 2024. PRIHLÁSIŤ SA môžete do niektorého z piatich tematických programov do DO KONCA DECEMBRA 2023.