Krajské autistické centrum Prešov

Ekonomicky oprávnené náklady

EON za rok 2022

 • týždenná pobytová forma – EON 1 klient/rok – 14 299,05 eur
 • ambulantná forma – EON 1 klient/rok – 12 128,67 eur

EON za rok 2021

 • týždenná pobytová forma – EON 1 klient/rok – 12 898,78 eur
 • ambulantná forma – EON 1 klient/rok – 11 261,33 eur

EON za rok 2020

 • týždenná pobytová forma – EON 1 klient/rok – 12 279,00 eur
 • ambulantná forma – EON 1 klient/rok – 10 833,04 eur

EON za rok 2019

 • týždenná pobytová forma – EON 1 klient/rok – 13 464,49 eur
 • ambulantná forma – EON 1 klient/rok – 9 269,93 eur

EON za rok 2018

 • týždenná pobytová forma – EON 1 klient/rok – 12 079,57 eur
 • ambulantná forma – EON 1 klient/rok – 6 884,20 eur

EON za rok 2017

 • týždenná pobytová forma – EON 1 klient/rok – 10 793,10 eur
 • ambulantná forma – EON 1 klient/rok – 2 982,68 eur

EON za rok 2016

 • týždenná pobytová forma – EON 1 klient/rok – 11 009,84 eur

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom začne vo februári 2024. PRIHLÁSIŤ SA môžete do niektorého z piatich tematických programov do DO KONCA DECEMBRA 2023.