Francesco - regionálne autistické centrum

Francesco – regionálne autistické centrum

Francesco – regionálne autistické centrum je občianske združenie, ktoré vzniklo 19.3.2007.

Svojou činnosťou je zamerané hlavne na poskytovanie školiacich, vzdelávacích aktivít pre odbornú aj
laickú verejnosť v problematike autizmu.