Francesco - regionálne autistické centrum

Francesco – regionálne autistické centrum

Francesco – regionálne autistické centrum je občianske združenie, ktoré vzniklo 19.3.2007.

Svojou činnosťou je zamerané hlavne na poskytovanie školiacich, vzdelávacích aktivít pre odbornú aj
laickú verejnosť v problematike autizmu.

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom začne vo februári 2024. PRIHLÁSIŤ SA môžete do niektorého z piatich tematických programov do DO KONCA DECEMBRA 2023.