Francesco - regionálne autistické centrum

Francesco – regionálne autistické centrum

Francesco – regionálne autistické centrum je občianske združenie, ktoré vzniklo 19.3.2007.

Svojou činnosťou je zamerané hlavne na poskytovanie školiacich, vzdelávacích aktivít pre odbornú aj
laickú verejnosť v problematike autizmu.

ABA v školách

Začiatok inovačného vzdelávania ABA v školách sa posúva na 20.9.2023. Prihlásiť sa môžete do 15.9.2023. Podmienkou pre spustenie vzdelávania ja naplnenie minimálnej kapacity 70 účastníkov.