Francesco - regionálne autistické centrum

Francesco – regionálne autistické centrum

Francesco – regionálne autistické centrum je občianske združenie, ktoré vzniklo 19.3.2007.

Svojou činnosťou je zamerané hlavne na poskytovanie školiacich, vzdelávacích aktivít pre odbornú aj
laickú verejnosť v problematike autizmu.

ZMENA ZAČIATKU Inovačného vzdelávania

Z kapacitných dôvodov sa prekladá začiatok Inovačného vzdelávania zo 14.10.2022 na 16.3.2023. Využite možnosť podania prihlášok do konca februára 2023.