Súkromná spojená škola - Elokované pracovisko

U nás na Elokovke

U nás na Elokovke na Františkánskom námestí.

ZMENA ZAČIATKU Inovačného vzdelávania

Z kapacitných dôvodov sa prekladá začiatok Inovačného vzdelávania zo 14.10.2022 na 16.3.2023. Využite možnosť podania prihlášok do konca februára 2023.