Projekty

Projekt Erasmus+ Posilnenie kvalifikovanosti učiteľov – cesta k zvýšeniu kvality vzdelávania

Súkromná spojená škola – Vodárenská 3, Prešov

Trvanie projektu: 12/2019 – 11/2021

V priebehu projektu budú mať zamestnanci organizácie možnosť zúčastniť sa hospitácií (job-shadowing)

alebo štruktúrovaných kurzov u akreditovaných organizácií v zahraniční. Zameranie kurzov a hospitácií vychádza z potrieb organizácie s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelávania detí a žiakov s autizmom. V rámci projektu sa plánuje viac  ako 20 mobilít v organizáciách:

  • Pyramid Educational Consultants (Veľká Británia),
  • Autism Indentendent UK (Veľká Británia),
  • NAUTIS – Národní ústav pro autismus (ČR)
  • Centrum Terapie Autismu (ČR)
  • Centrum sociálnych služeb Tloskov (ČR)
  • SPIN, z.s. – asociace pro videotrening interakcí v ČR

Ciele projektu:

  • Posilniť diagnostické zručnosti.
  • Posilniť oblasť rozvoja komunikácie a sociálnych zručností u detí a mladých ľudí s autizmom.
  • Posilniť oblasť práce s náročnými klientmi s autizmom.

Ďalšie informácie o projekte nájdete na našom FB.

Hore